ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220197
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030238
รหัส Obec 6 หลัก :
  220197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRAISATARAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
ตำบล :
  อุดมธัญญา
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  0-5629-8252
โทรสาร :
  056298252
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดมธัญญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09:03:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน