ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220198
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030239
รหัส Obec 6 หลัก :
  220198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAKSIBGOWSAMAKKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหลักสิบเก้า
ตำบล :
  อุดมธัญญา
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  056387354
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ตุลาคม 2521
อีเมล์ :
  laksibkow@hotmailcom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดมธัญญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:21:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี


นายวิมล ปรักมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน