ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220199
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  220199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองโพ
ตำบล :
  หนองโพ
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5633-8256
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2456
อีเมล์ :
  Kaewlada.555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:30:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)


นายประสิทธิ์ ปานพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน