ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220201
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030096
รหัส Obec 6 หลัก :
  220201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเต็งรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannongtengrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเต็งรัง
ตำบล :
  หนองโพ
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5633-8332
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กันยายน 2485
อีเมล์ :
  watpimsorn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตาตลี1ศิษย์หลวงพ่อเดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 08:10:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง


นายวัด พิมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน