ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220203
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030089
รหัส Obec 6 หลัก :
  220203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kHAOPOON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเขาปูน
ตำบล :
  หนองโพ
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5633-8258
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน2506
อีเมล์ :
  KHAOPOON@gmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2562 เวลา 14:45:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาปูน


นายสมเกียรติ ทองนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน