ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220206
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  220206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปืนแตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPUENTAEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองปืนแตก
ตำบล :
  หนองโพ
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5639-0168
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ต.ค. 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 11:34:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน