ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220207
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030107
รหัส Obec 6 หลัก :
  220207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหัวหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANHUAWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวหวาย
ตำบล :
  หัวหวาย
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5628-0133
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  nokhook42@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:49:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย


นายนพดล ปานเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน