ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220208
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  220208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonglad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองลาด
ตำบล :
  หัวหวาย
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  056200631
โทรสาร :
  056373815
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/04/2499
อีเมล์ :
  sch.nonglad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12:36:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)


นายสถิต ทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน