ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220210
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  220210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสายน้ำทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansaiynamthip
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองกรวด
ตำบล :
  หัวหวาย
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0991370606
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/06/2506
อีเมล์ :
   bansaiynamthip@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2562 เวลา 14:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์


นางสาวนรีกัลยา ภักดีนเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน