ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220211
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030093
รหัส Obec 6 หลัก :
  220211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ม่วงน้อยประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangnoyprasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านม่วงน้อย
ตำบล :
  หัวหวาย
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  Muangnoy2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ึ73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:35:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี


นายสุขสันต์ บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน