ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพังพวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220214
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030113
รหัส Obec 6 หลัก :
  220214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพังพวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPUNGPOUY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองพังพวย
ตำบล :
  หัวหวาย
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21พฤษภาคม2506
อีเมล์ :
  BANNONGPUNGPOUY@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:31:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพังพวย


นายสามารถ แสงสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพังพวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน