ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220216
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030073
รหัส Obec 6 หลัก :
  220216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANTAKHLI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกองบิน 4
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-3043
โทรสาร :
  056263043
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิุถุนายน 2496
อีเมล์ :
  anuban_takhli@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)


นางพวงผกา มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน