ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสีนวล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220217
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  220217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสีนวล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGSRINUAL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองสีนวล
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  056-262020
โทรสาร :
  056-262020
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  nsn.school@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:54:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสีนวล


นางขนิษฐา บุญดิเรก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสีนวล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน