ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220218
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  220218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังคาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WANGKANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวังคาง
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-3045
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิ.ย.2483
อีเมล์ :
  banWangKang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2561 เวลา 19:23:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังคาง


นางโชติมา บุญเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน