ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220220
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  220220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsawangwong(Takhliprachanukun)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านในเขตเทศบาลเมืองตาคลี
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-1163
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ธันวาคม 2465
อีเมล์ :
  wadsawang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 08:23:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)


นายไพฑูรย์ เผือกพยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน