ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220223
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  220223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านเขาใบไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanthoabaimai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านเขาใบไม้
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-1960
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ธันวาคม 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:43:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้


นางสุรัญชนา โพธิ์หวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน