ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220225
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030069
รหัส Obec 6 หลัก :
  220225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSRAKAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านสระแก้ว
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bansrakaew.takhli@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 12:14:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระแก้ว


นางสาววิชชุลดา ไชยกันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน