ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกระดี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220226
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030070
รหัส Obec 6 หลัก :
  220226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกระดี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokkade
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกกระดี่
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-3042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตาคลี 1(ศิษย์หลวงพ่อเดิม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:11:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกระดี่


นางรุจี รัมมะฉัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระดี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน