ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220228
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030072
รหัส Obec 6 หลัก :
  220228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวเขาตาคลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuakhaotakhli
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านถนนรจนา
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-1208
โทรสาร :
  0-5626-1208
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  huakhaotakhli58@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:37:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน