ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220229
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  220229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphongam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านโพธิ์งาม
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-2017
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค. 2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)


นายวิเชียร คำศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน