ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220230
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030057
รหัส Obec 6 หลัก :
  220230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำผาสุขใจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattumpasukjai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านถ้ำผาสุขใจ
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5626-4594
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/06/2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ในระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:59:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ


นายสุทธิพงษ์ แย้มประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน