ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดทิพยรส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220231
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030083
รหัส Obec 6 หลัก :
  220231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดทิพยรส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watladtippayarot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลาดทิพยรส
ตำบล :
  ลาดทิพรส
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  0-56009237
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2478
อีเมล์ :
  wadlad53@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตาคลี3(พรหมจริยคุณ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดทิพยรส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 12:49:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดทิพยรสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดทิพยรส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน