ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองคูน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220232
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030084
รหัส Obec 6 หลัก :
  220232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองคูน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongkoonoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองคูน้อย
ตำบล :
  ลาดทิพรส
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  0-5639-0170
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตาคลี 3 (พรหมจริยคุณ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดทิพยรส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:40:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองคูน้อย


นายทศรัสมิ์ เหมือนโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน