ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220234
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  220234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราษฎร์เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRATCHAROEN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกกระเทิน
ตำบล :
  ลาดทิพรส
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตาคลึ 3 (พรหมจริยคุณ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ลาดทิพยรส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 15:40:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน