ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันเสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220236
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030049
รหัส Obec 6 หลัก :
  220236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันเสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATCHANSEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจันเสน
ตำบล :
  จันเสน
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  0-5633-9197
โทรสาร :
  056339197
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กุมภาพันธ์ 2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันเสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:38:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันเสน


นายประดิษฐ์ แก้วม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันเสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน