ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220237
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  220237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงมัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN DONG MAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  จันเสน
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  0-5637-6016
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันเสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  89 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:20:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงมันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน