ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220239
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030081
รหัส Obec 6 หลัก :
  220239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaokwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาขวาง
ตำบล :
  ลาดทิพรส
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/06/2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดทิพยรส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาขวางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน