ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหม้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220240
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  220240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGMOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองหม้อ
ตำบล :
  หนองหม้อ
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5689-2442
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหม้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองหม้อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหม้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน