ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220241
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030099
รหัส Obec 6 หลัก :
  220241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongage
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองแอก
ตำบล :
  หนองหม้อ
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  064-5370365
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  ิbannongakeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหม้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 20:23:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแอก


นายโกมล กัลณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน