ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220242
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030100
รหัส Obec 6 หลัก :
  220242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสีซอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongseesaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองสีซอ
ตำบล :
  หนองหม้อ
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0961513387
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/08/2486
อีเมล์ :
  sunee2503@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหม้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:08:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสีซอ


นายไพบูรณ์ แดงนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสีซอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน