ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220243
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030062
รหัส Obec 6 หลัก :
  220243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattakhli
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตาคลีใหญ่
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  0-5680-1245
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ธันวาคม 2464
อีเมล์ :
  takhli@thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คาตลี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13:37:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)


นายสมเกียรติ พุทธสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน