ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220244
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  220244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongjikree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองจิกรี
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  056-373-774
โทรสาร :
  056-373-774
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:31:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)


นายอนุวัฒน์ อินทะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน