ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220245
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  220245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpaklag
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดงป่าคลัก
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นว.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 09:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน