ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220247
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030077
รหัส Obec 6 หลัก :
  220247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่องแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อดินขาว
ตำบล :
  พรหมนิมิต
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5626-9226
โทรสาร :
  056269226
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:17:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช่องแค


นางศรีเมือง บุญแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน