ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220249
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030078
รหัส Obec 6 หลัก :
  220249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหญ้ารังกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGYARUNGGA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองหญ้ารังกา
ตำบล :
  พรหมนิมิต
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5626-9702
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตาคลี 3 พรหมจริยคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมนิมิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:53:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา


นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน