ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาฝา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220250
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030054
รหัส Obec 6 หลัก :
  220250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาฝา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatKhaoFa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาฝา
ตำบล :
  ช่องแค
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5637-3532
โทรสาร :
  056373532
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:52:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาฝา


นายลำเพย ช่างปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฝา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน