ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกกว้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220251
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030080
รหัส Obec 6 หลัก :
  220251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกกกว้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKKAOW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกกกว้าว
ตำบล :
  พรหมนิมิต
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5639-0128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมนิมิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกกกว้าว


นายธีรชัย เกษวิริยะการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกกว้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน