ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220252
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  220252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBONIMIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองไม้เสียบ
ตำบล :
  ช่องแค
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5626-9902
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2492
อีเมล์ :
  watbonimit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10:48:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อนิมิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน