ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220253
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030087
รหัส Obec 6 หลัก :
  220253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งทะเลทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tungthale School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งทะเลทราย
ตำบล :
  สร้อยทอง
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0865897668
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  internet-wifi
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้อยทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:34:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย


นายกานต์ กุนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน