ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220256
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030079
รหัส Obec 6 หลัก :
  220256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองแปดประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khlongpadprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองแปด
ตำบล :
  พรหมนิมิต
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5626-9701
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/06/06
อีเมล์ :
  klong8056@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมนิมิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:39:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์


นายเสถียรภาพ พึ่งน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน