ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220257
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030101
รหัส Obec 6 หลัก :
  220257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUIYHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยหอม
ตำบล :
  ห้วยหอม
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5639-0164
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  bhhtk.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:18:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหอม


นายอัสดง แฉ่งกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน