ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220258
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  220258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchokcharonen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกเจริญ
ตำบล :
  ห้วยหอม
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  056230848
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  bankhoncharoen@chaiyo.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:58:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


นายชูศักดิ์ เชิดชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน