ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220259
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030103
รหัส Obec 6 หลัก :
  220259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGBUATHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองบัวทอง
ตำบล :
  ห้วยหอม
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5639-0182
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/06/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 21:04:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน