ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220260
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030104
รหัส Obec 6 หลัก :
  220260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวตากลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Bua Tak Lan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองบัวตากลาน
ตำบล :
  ห้วยหอม
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  056-000762
โทรสาร :
  056-000762
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤศจิกายน
อีเมล์ :
  BanNongBuaTakLan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:29:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน


นายสุนทร พระเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน