ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220261
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030105
รหัส Obec 6 หลัก :
  220261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LADTAGUD SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านลาดตะกุด
ตำบล :
  ห้วยหอม
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-56099246
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13:56:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)


นางปิยภัทร บุญโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน