ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220262
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030106
รหัส Obec 6 หลัก :
  220262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาดุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Khao Dum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาดุม
ตำบล :
  ตาคลี
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:39:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาดุม


นายธีระพันธ์ พวงจำปี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน