ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220263
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030056
รหัส Obec 6 หลัก :
  220263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKSAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  ช่องแค
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60210
โทรศัพท์ :
  0-5626-9901
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  bankoksawang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10:17:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน