ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220265
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  220265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนคา
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  056000300
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/06/2481
อีเมล์ :
  watdonka@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มชัยพฤษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 10:58:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนคา


นายชาติชาย จรบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน