ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220266
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  220266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOLO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขาพนมฉัตรพัฒนา
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  086-2041694
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/05/2465
อีเมล์ :
  jewyeidol@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)


นางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน