ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220267
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030116
รหัส Obec 6 หลัก :
  220267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังแรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังแรง
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5624-9497
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/9/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14:23:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังแรง


นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน